fbpx ...
enova365 kadry ikona

enova365 kadry płace i HR

Zoptymalizuj czas poświęcany na powtarzalne czynności!

coderia enova365 kadry płace i hr
aktualny z przepisami prawa

Aktualność

System jest dostosowywany do aktualnych przepisów.

Integrowalność

Bezproblemowa i szybka integracja z systemami zewnętrznymi.

Raportowanie

Możliwość generowania raportów w różnych formatach.

Możliwości enova365 kadry płace i HR

enova365 kadry płace i HR to system ERP ułatwiający codzienną pracę w działach kadrowo-płacowych. Jest to innowacyjne rozwiązanie, które w prosty i intuicyjny sposób umożliwia zarządzanie zasobami ludzkimi. enova365 kadry płace i HR usprawnia codzienną pracę działów kadr oraz rozliczenia płac w każdej firmie, nawet zatrudniającej tysiące pracowników. Spełnia wymogi polskiego prawa oraz łatwo dopasowuje się do zmieniających się przepisów. Wspomaga ewidencję danych kadrowych oraz wyliczanie wynagrodzeń, podatków, składek ZUS czy zasiłków chorobowych. Umożliwia rozliczenia wielowalutowe. enova365 kadry płace i HR jest zintegrowany z programem Płatnik, z różnymi czytnikami czasu pracy oraz z programami pakietu MS Office (Excel czy Word), dzięki czemu pozwala drukować umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwa pracy oraz zestawienia dokumentów przygotowane przez użytkownika

Funkcje modułu

enova365 kadry płace i HR sprawdzi się w małych i dużych firmach. Ułatwi im zarządzanie pracownikami, układanie harmonogramu i ustalanie czasu pracy. Automatyzacja tych czynności pomoże Ci zaoszczędzić czas i pieniądze.

Kadry

Dają możliwość zapisywania podstawowych i niezbędnych informacji o pracownikach. Ułatwia bezproblemowe usuwanie błędnych rekordów, zapisuje historie zmian, pozwala dokonywać modyfikacji. Łatwo odwzorowują nawet najbardziej złożone struktury organizacyjne firmy.

Płace

Wspomagają ustalanie czasu pracy oraz sumują elementy wynagrodzenia. Umożliwiają udzielanie pożyczek oraz zaliczek na konto wpłaty. enova365 ułatwia swobodne określanie składników wynagrodzenia oraz ułatwia rozliczenia wielowalutowe.

Deklaracje

System zawiera zbiór wszystkich deklaracji: ZUS, PIT, PFRON i PPK. Dokumenty bez problemu można eksportować do zewnętrznych programów. Oprogramowanie enova365 kadry płace i HR oblicza także dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych.

HR

Ułatwia zarządzanie personelem w każdej firmie. Pozwala zaplanować i przeprowadzić proces rekrutacyjny. Jest bardzo pomocny w ewidencji szkoleń i kursów oraz ocen pracowniczych. Wspomaga przygotowywanie analizy zapotrzebowania pracowników na dane stanowisko pracy.

Kalendarze

Ułatwiają definiowanie czasu pracy, odnotowywanie obecności i nieobecności oraz umożliwiają bezpośrednią współpracę z automatycznymi rejestratorami czasu pracy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.