enova365 flota ikona

enova365 Flota NOWOŚĆ

Optymalizuj zarządzanie flotą pojazdów!

coderia enova bi
elastyczne dostosowanie do potrzeb

Elastyczność

Elastyczne dostosowanie do potrzeb użytkownika

oszczędność czasu

Oszczędność czasu

Oszczędność czasu dzięki kontroli przepływu informacji

centralizacja

Centralizacja

Zarządzanie flotą pojazdów 

z jednego miejsca

Możliwości enova365 Flota

enova365 Flota to kompleksowy system, który umożliwia wszechstronne zarządzanie flotą pojazdów w Twojej firmie. Dzięki niemu możesz dokładnie ewidencjonować wszystkie istotne informacje dotyczące posiadanych pojazdów oraz świadczyć pełną opiekę nad flotą. Współpraca z enova365 Księgowość umożliwia szybkie i sprawne rozliczenie przejazdów oraz tras wykonanych przez pojazdy floty. Integracja z enova365 Handel natomiast umożliwia wystawianie dokumentów oraz ich rozliczanie w ramach systemu, co jeszcze bardziej usprawnia procesy biznesowe związane z zarządzaniem flotą.

System umożliwia kompleksowe zarządzanie flotą pojazdów, obejmujące:

  • rejestrowanie informacji o pojazdach,
  • zarządzanie zdarzeniami planowanymi i niespodziewanymi,
  • kontrolę stanów liczników,
  • ewidencję polis ubezpieczeniowych i szkód,
  • zarządzanie rezerwacjami oraz
  • prezentację wyjazdów w kalendarzu.

Funkcje modułu

Moduł Flota umożliwia pełną opiekę nad flotą pojazdów, a połączenie z modułem księgowym i handlowym poprawia jego efektywność.  

ewidencja pojazdów

Ewidencja pojazdów

Moduł enova365 Flota umożliwia kompleksową rejestrację pojazdów z uwzględnieniem wielu parametrów, takich jak typ, marka, nr rejestracyjny czy kolor. Dane dotyczące pojazdów są łatwo dostępne i można nimi zarządzać w wygodny sposób, filtrować i sortować według potrzeb użytkownika.

rezerwacje

Rezerwacje

Głównym elementem modułu Flota są rezerwacje i ich konwersja w przejazdy. Każda rezerwacja zawiera szczegółowe informacje, w tym numer, stan, rezerwowany pojazd, dane rezerwującego, cel podróży, lokalizację, miejsce odbioru i zwrotu pojazdu, oraz daty i godziny. Długość trasy jest automatycznie wyliczana na podstawie odczytów licznika. Można dołączać dokumenty, takie jak mandaty. Dodatkowo, każdą rezerwację można szybko przekształcić w przejazd w celu prowadzenia ewidencji przebiegów.

ewidencja zdarzeń

Ewidencja zdarzeń związanych z pojazdem

W systemie można znaleźć listę zdarzeń związanych z pojazdami floty, obejmującą przeglądy techniczne i awarie samochodowe. Istnieje także opcja dodawania niestandardowych zdarzeń dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstwa. Do każdego zdarzenia można dołączać dokumenty oraz informacje o zaangażowaniu pracowników lub sprzętu.

ubezpieczenia pojazdów

Ubezpieczenia pojazdów

Każdy zarejestrowany pojazd może być objęty ubezpieczeniem, które obejmuje opis oraz parametry takie jak data rozpoczęcia i zakończenia okresu ubezpieczenia, ubezpieczyciel, numer polisy, rodzaje ubezpieczeń (OC, AC, NNW, Assistance), wycenę pojazdu, sumę składki ubezpieczeniowej oraz możliwość dołączenia dokumentów. Automatyczne pobieranie sumy składki z dokumentu zakupu polisy usprawnia proces dodawania ubezpieczeń.

szkody i mandaty

Szkody
i Mandaty

Dla każdej zawartej polisy w systemie istnieje możliwość zgłoszenia szkody, która zawiera parametry takie jak numer szkody, data zdarzenia, pojazd, kierowca, sprawca, status decyzji o odszkodowaniu, kwota roszczeń, numer polisy ubezpieczeniowej, dane ubezpieczyciela sprawcy oraz szczegółowy opis zdarzenia. W zakładce załączniki można dołączyć dokumenty, takie jak zdjęcia czy opisy, związane ze szkodą. Dodatkowo, w module Flota istnieje możliwość dodawania mandatów, gdzie lista obejmuje informacje o pojeździe, przejeździe, dacie i godzinie wystawienia mandatu, kierowcy, kwocie mandatu oraz liczbie punktów karnych.