fbpx ...
enova365 handel ikona

enova365 handel i magazyn

Zyskaj kompleksową obsługę zamówień, dokumentów i stanów magazynowych!

enova handel magazyn

Prostota

Łatwe planowanie produkcji i zamówień.

Integrowalność

Możliwość wymiany WMS, systemu produkcyjnego.

Kontrola

Możliwość monitorowania postępów i śledzenia statusu zamówienia.

Możliwości enova365 handel i magazyn

enova365 handel i magazyn to kompleksowe rozwiązanie w postaci systemu ERP, który upraszcza obsługę magazynu i zamówień. Umożliwia łatwe planowanie zamówień od dostawców oraz elastyczne dopasowanie programu magazynowego do panującego w firmie modelu biznesowego. Moduł handlowo-magazynowy to możliwość integracji z systemami zewnętrznymi, które umożliwiają śledzenie realizacji zamówień, monitoring i planowanie produkcji.
 
Jest to rozwiązanie, które ułatwia codzienną pracę pracowników magazynowych, handlowców i kierowników. Pozwala on pracownikom magazynu na dostęp do bieżących danych, dzięki czemu kompletuje zamówienia, przygotowuje wydania z magazynu oraz tworzy dokumenty w kartotekach klientów. Dzięki aplikacji enova365 przedstawiciel handlowy już na spotkaniu z klientem może skompletować zamówienie według preferencji klienta. Natomiast kierownikowi system daje możliwość analiz i dostęp do raportów, a dzięki temu ułatwia podejmowanie decyzji. Program handlowy ułatwia pracę działów handlowych w różnorodnych przedsiębiorstwach. Pozwala zarządzać cenami i towarami w jednym miejscu, a także informacjami o urzędach, kontrahentach czy bankach. Ponadto został zintegrowany z księgową ewidencją dokumentów i rejestrem VAT oraz Ewidencją Środków Pieniężnych.

Funkcje modułu

Program magazynowo sprzedażowy wspiera działania firmy w tych obszarach. Pomoże handlowcom i pracownikom magazynu skuteczniej kompletować zamówienia i przygotowywać wydania magazynowe. 

Karta kontrahenta

enova365 handel i magazyn zawiera Kartę kontrahenta, dzięki której możesz zarządzać formami i terminami płatności, rabatami oraz limitami kredytowymi. Jako użytkownik masz stały dostęp do pełnej listy dokumentów związanych z kontrahentami, ewidencją rozliczeń i cennikami. 

Kaucje

Dokumenty kaucji najczęściej są stosowane do ewidencji obrotu opakowaniami zwrotnymi. Do każdego towaru przypisany zostaje schemat wyliczenia liczby opakowań w zależnej od ilości towaru. Podczas zawierania transakcji zakupu sprzedaży, automatycznie zostaje wystawiany dokument kaucji.

Sprzedaż

Dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach, ponieważ enova365 pobiera aktualne tabele kursów średnich NBP. Dokumenty można podzielić na formy i terminy płatności, a także płatników. Sposób numeracji definiuje sam użytkownik. Dodatkowo system zapewnia sprawną kontrolę limitu kredytowego kontrahenta i umożliwia blokowanie sprzedaży.

Magazyn

enova magazyn umożliwia monitorowanie przejęć i wydań towarów oraz migracje międzymagazynowe. Ręcznie możesz wprowadzać dokumenty, które zostaną przekształcone w faktury i dokumenty handlowe. System enova365 prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynu i może obsługiwać wiele magazynów. 

Zakupy

enova365 handel daje możliwość wystawiania zamówień i ofert, co wiąże się z pełną obsługą transakcji zakupu sprzedaży. Kontrahenci mogą rezerwować towar w magazynie. System pozwala na wystawianie faktur, zamówień i ofert. Ponadto daje ona możliwość wystawiania faktur wewnętrznych naliczające VAT należny.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.