fbpx ...
enova365 bi ikona

enova365 Business Intelligence

Przystępna wiedza dla każdego!

coderia enova bi

Wiedza pod ręką

Nieograniczony dostęp do analiz ułatwi codzienną pracę i podejmowanie decyzji.

Praktyczność

System umożliwi Ci sprawne i skuteczne tworzenie przydatnych wskaźników.

Integrowalność

enova365 BI zbiera dane z różnych kanałów oraz umożliwia ich analizowanie.

Możliwości enova365 BI

System enova365 Business Inteligence to niezbędna wiedza dla każdego, która pozwala analizować pracę w każdej firmie. enova365 BI to moduł oprogramowania dla firm związany z analityką biznesową. Z powodzeniem można go wykorzystać przy realizacji zamówień, monitoringu stanów magazynowych, należnościach i zobowiązaniach oraz projektach. Umożliwia swobodne określanie wskaźników efektywności firmy (KPI), a dzięki temu ułatwia monitoring postępu prac w firmie. To narzędzie, dzięki któremu możemy nie tylko na bieżąco analizować cele, ale także podglądać każdy z etapów ich realizacji.

Business Inteligence pozwala analizować stan nadgodzin pracowników danego przedsiębiorstwa czy postęp prac danego handlowca. Oprogramowanie warto wykorzystać również do analizy kwestii finansowych w firmie. Posiada prosty i intuicyjny edytor, który pozwala zdefiniować i stworzyć własne KPI. enova365 Business Inteligence to doskonałe narzędzie do analityki biznesowej, które usprawnia realizowane w przedsiębiorstwie procesy. Obszar Business Inteligence tworzy i generuje raporty w formie wykresu, wskaźnika czy tabeli.

Funkcje modułu

System enova365 BI zbiera i pomaga analizować dane dotyczące Twojego biznesu. Z tymi narzędziami możesz mieć wszystko pod kontrolą. 

Panele BI

System enova365 Business Intelligence pozwala zwizualizować wszystkie najważniejsze dane w postaci przejrzystego raportu. Służy do tego intuicyjny mechanizm tworzenia wizualizacji metodą drag&drop. enova365 BI daje możliwość wizualizowania danych z całego systemu i zewnętrznych źródeł odnośnie sprzedaży, wyników z działu handlowego i raportów HR.

Wskaźniki i raporty

W systemie masz ciągły dostęp do wskaźników. W zależności od potrzeb Twoich i Twojego biznesu, istnieje możliwość wykorzystania zdefiniowanych już wskaźników a także tworzenia własnych. Istotną rzeczą jest to, że wskaźniki oraz raporty mogą zawierać dane całościowe lub sparametryzowane. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby otrzymać szczegółowe informacje dedykowane. 

Domeny SQL

Warstwą analityczną enova365 BI są to widoki baz danych SQL, które użytkownik może tworzyć bez znajomości języka SQL. Dzięki łatwej konfiguracji, możesz dodawać różne źródła danych, łączyć je, wybierać pola czy definiować warunki. 

Narzędzia zewnętrzne

Narzędzia Businesss Intelligence można zintegrować z dowolnym, zewnętrznym narzędziem do wizualizacji danych. System enova365 BI daje także możliwość zbierania danych z różnych obszarów działania przedsiębiorstwa i tworzenia zaawansowane wizualizacje. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.