fbpx ...

enova365 2112.0.0

enova365 2112.0.0

Wczoraj została udostępniona nowa wersja systemu enova365 2112.0.0. Odświeżona odsłona programu zawiera mechanizmy obsługujące zmiany w przepisach obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku. Zmiany wprowadzone w modułach Kadry Płace, Księgowość i Handel. Poza zmianami związanymi z Polskim Ładem, zaktualizowano wskaźniki kadrowo-płacowe oraz wprowadzono obsługę podatku od nieruchomości i Krajowego systemu e-Faktur. W nowej wersji enova365 udostępniła także nowe stawki opłat za środowisko, mechanizm Tax-Free i zmiany w Deklaracjach Intrastat. 

Nowe funkcjonalności w systemie

W związku z Polskim Ładem wprowadzono do systemu bardzo dużo zmian, które nawiązują do przepisów, które będą obowiązywać od Nowego Roku. Do modułu handlowego udostępnione zostały czynności do: generowania pliku XML zgodnego ze specyfikacją KSeF z faktur sprzedaży i ich korekt, sprawdzania zgodności wygenerowanego z faktury pliku XML, pobierania faktur w formacie XML i tworzenia dokumentu handlowego (faktury zakupu lub sprzedaży) w drodze importu pliku XML. Dodano nowy rodzaj platformy EDI oraz definicję dokumentu Tax Free. Zmieniono wydruk dokumentu Tax Free dostosowując go do nowych przepisów i dodano pole z numerem ewidencyjnym urządzenia drukującego. Dla Deklaracji Intrastat producent oprogramowania dodał obsługę kraju pochodzenia w deklaracji Intrastat dla wywozu i pole IDKontrahenta w przypadku, gdy kontrahentem jest osoba fizyczna. Zmieniono sposób ustalania sposobu zapłaty na korekcie dokumentu oraz ułatwiono edycję płatnika w karcie kontrahenta. Ulepszono weryfikację wypełnienia cech dla towarów wariantowych, a także zablokowano możliwość powiązania jednego wariantu towaru w wieloma towarami nadrzędnymi. 

Składki zdrowotne w module kadrowo-płacowym enova365 zostały dostosowane do nowych przepisów obowiązujących od dnia 01.01.2022 r. Producent umożliwił także naliczenie ulgi dla: klasy średniej na wypłacie pracowników, dużych rodzin, pracujących emerytów, powracających z zagranicy. Na formularzu wypłaty dodano zakładkę “Zapis obliczeń” oraz nowe pola: “Przychód zwolniony z podatku dla dużych rodzin”, “Przychód zwolniony z podatku dla pracujących emerytów”, “Przychód zwolniony z podatku dla powracających z zagranicy”, “Ulga podatkowa dla klasy średniej”. Zaktualizowano kody ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS i dodano nowe definicje oświadczeń. Poprawiono poniższe wskaźniki, które od 01.01.2022 r. przyjmują nowe wartości. 

W nowej wersji dodano nowe funkcjonalności dla modułu księgowego. Zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. od dnia 01.01.2022 będą obowiązywać nowe stawki ryczałtu. W konfiguracji programu dotyczącej podatku dochodowego wprowadzono roczną ulgę podatkową oraz kwotę, po przekroczeniu której obowiązuje drugi próg podatkowy. Zaktualizowano także tabelę opłat za korzystanie ze środowiska i dodano możliwość sprawdzania statusu VAT kontrahenta z poziomu dokumentu ewidencji za pomocą nowej czynności „Status VAT kontrahenta”. W obszarze JPK poprawiono oznaczanie ujemnych korekt sprzedaży opodatkowanych na zasadzie marży w pliku JPK_V7.

Pozostałe zmiany:

Zobacz też

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.