fbpx ...

enova365 2106.3.6

enova365 2106.3.6

System ERP enova365 jest na bieżąco aktualizowany z wielu powodów – nowości technologiczne, poprawa stabilności i bezpieczeństwa, rozwój oprogramowania, czy zmiany w przepisach. Aktualizacje systemu związane ze zmianami przepisów czy udoskonaleń producenta, udostępniane są w ramach opłaconych rocznych gwarancji, bez względu na ilość. W ubiegłym tygodniu zostały udostępnione mechanizmy w ramach wersji enova365 2106.3.6, które uzupełniają moduły handlowyksięgowy o nowe funkcjonalności, które wynikają ze zmian w przepisach. 

Nowe funkcjonalności w systemie

Wersje srebrna i złota w ramach aktualizacji posiada już możliwość wystawiania faktur zakupu na podstawie unijnych stawek VAT. Dokumenty handlowe zostały uzupełnione o definicję “inicjalizatora stawki”. Pamiętaj jednak, że nie trafiają one bezpośrednio  do rejestru VAT. Dlatego musisz najpierw przypisać im odpowiednią ewidencję.

Moduł księgowy został uzupełniony o możliwość tworzenia deklaracji VIU-DO(1). Jest to zmiana zgodna z ustawą dnia 20 maja 2021 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Od teraz możesz generować deklaracje na podstawie dokumentów utworzonych w OSS, wysyłać je w wersji roboczej i ostatecznej oraz sporządzić jej wydruk.  

Pierwszą deklarację VIU-DO(1) należy złożyć rozliczając się za III kwartał 2021 r. do 31 października 2021 r.

System został wyposażony także w funkcjonalność ewidencjonowania i księgowania dokumentu zakupu na zagranicznej stawce VAT. Dokumenty nie tworzą zagranicznego rejestru i zostały zabezpieczone przed braniem pod uwagę przy krajowych rejestrach VAT. Schematy księgowe zostały wyposażone możliwość wyboru trybu uproszczonego deklaracji rozliczeniowej VIU-DO. Producent zmienił działanie przycisku obliczającego i od teraz wyliczeniu poddawane są tylko  niektóre z zaznaczonych pozycji. 

Pozostałe zmiany:

Zobacz też

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.