fbpx

enova365 2112.3.5

enova365 2112.3.5

W piątek po południu została udostępniona nowa wersja systemu enova365 2112.3.5. Posiada ona funkcje, które pozwolą Ci przeliczyć zaliczkę podatkową zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. Mając świadomość, że Rozporządzenie nie zmienia zasad naliczania podatku określonego ustawami Polskiego Ładu, a jedynie odracza w czasie termin odprowadzenia do urzędu skarbowego części zaliczki podatku masz możliwość włączenia oraz wyłączenia tej funkcjonalności w konfiguracji.

Nowe funkcjonalności w systemie

W module kadrowo płacowym została dodana możliwość naliczania wypłat zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez rozporządzenie. W tym celu dodano nową sekcję “zaliczka podatku” w konfiguracji podatku. W tym miejscu możesz ustawić parametr w taki sposób, aby zasady z rozporządzenia były stosowane lub nie. Producenci systemu umożliwili także naliczanie zaliczki podatku zgodnie z tym rozporządzeniem. Jest ono stosowane, gdy przychody miesięczne nie przekroczą 12 800 zł. Gdy tak się stanie w zakładce “Podatki” pojawi się dodatkowa kolumna “Podatki 2021″. Kolumna ta pozwoli na porównanie zaliczek na podatek, gdyż rozporządzenie obliguje płatników do obliczania zaliczek na podatek na dwa sposoby: według zasad obowiązujących w 2022 r. po wejściu w życie Polskiego Ładu tzw. „zaliczka z Polskiego Ładu” lub według zasad obowiązujących w 2021 r. tzw. „zaliczka na starych zasadach”. W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementu wynagrodzenia w zakładce “Deklaracje” w sekcji “Naliczanie podatków i składek” dodano parametr “Podlega rozporządzeniu MF z dnia 7 stycznia 2022”. 

W parametrze do ustawienia są możliwe następujące wartości:

  • Domyślnie – takie ustawienie będą miały wszystkie standardowe elementy wynagrodzenia. Ponadto elementy, które na zakładce “Deklaracje” w polu “Pozycja na deklaracji PIT” mają wybraną opcję “PIT-11 1/PIT-4R 1” (etat) lub “PIT-11 5/PIT-4R 3” (zlecenie) będą miały zaznaczony dodatkowy checkbox na “Tak”. Oznacza to, że takie elementy będą podlegały rozporządzeniu. Pozostałe będą miały ustawiony dodatkowy checkbox na “Nie”, czyli nie będą podlegały rozporządzeniu.
  • Tak – element będzie podlegał rozporządzeniu.
  • Nie – element nie będzie podlegał rozporządzeniu.

Od 01.01.2022 r. umożliwiono rozliczenie kwoty wolnej od podatku na wypłacie niezależnie od progu podatkowego. W zaliczkach na podatek dochodowy do końca 2021 roku po przekroczeniu I progu podatkowego w wyliczeniu zaliczki na podatek nie była brana pod uwagę kwota zmniejszająca podatek. Od 2022 roku nawet po przekroczeniu drugiego progu podatkowego ulga podatkowa w kwocie miesięcznej 425,00 zł będzie stosowana. W kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia dodano wydruki do formularzy oświadczeń, które zostały wprowadzone w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r.: 

  • Rez. z rozp. MF z 07.01.22 Et – wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla wynagrodzeń z tytułu etatu.
  • Rez. z rozp. MF z 07.01.22 Um – wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla wynagrodzeń z tytułu umowy.

Pozostałe zmiany:

Dokonano  zmian w module systemowym. Poprawiono możliwość edycji adresów kanałów informacyjnych RSS w Pulpitach. Edytowano także opis w ogólnych konfiguracjach Pulpitów. Zmiana objęła sposób konfigurowania pliku dla kanału RSS. 

Zobacz też