fbpx

enova365 2112.1.2

enova365 2112.1.2

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy prawne. W związku z tym enova365 udostępniła nową wersję systemu, która zawiera mechanizmy obsługujące te zmiany. Najwięcej zmian wprowadzono w takich modułach jak: Kadry Płace, Handel i Magazyn oraz Pulpit Pracownika. Najnowsza wersja systemu enova365 2112.1. 2 została także poprawiona w takich obszarach jak poprawa bezpieczeństwa. Dodano także parametr konfiguracyjny Aktualizacja widoków BI oraz poprawiono obsługę licencji Podgląd w Nowym Systemie Praw. Zobacz, co jeszcze uległo zmianie!

Nowe funkcjonalności w systemie

Polski ład to rewolucja podatkowa, która wprowadza wiele zmian prawnych w obszarze podatków, składek zdrowotnych i ewidencji środków trwałych. System enova365 jest jednym z czołowych oprogramowani dla firm, które na bieżąco są dostosowane do zmian prawnych. W ramach najnowszej aktualizacji udostępniono mechanizm do generowania pliku XML zgodnego ze specyfikacją KSeF z faktur sprzedaży i ich korekt oraz sprawdzania zgodności wygenerowanego z faktury pliku XML ze specyfikacją KSeF. Dodano także nowy rodzaj platformy EDI: KSeF i udostępniono funkcje do tworzenia dokumentu ewidencji w drodze importu pliku XML zgodnego ze specyfikacją KSeF. 

Tax Free to system zwrotu podatku VAT podróżnym, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE. Do systemu enova365 dodano standardową definicję dokumentu Tax Free (TF) i relacje PAR->TF, FF->TF oraz zmieniono wydruk dokumentu Tax Free dostosowując go do nowych przepisów. Poza tym udostępniono mechanizmy do tworzenia korekty VAT do dokumentu sprzedaży, dla którego uruchomiono procedurę zwrotu VAT dla podróżnych spoza UE i udostępniono funkcję generowania pliku XML z dokumentu Tax Free zgodnego ze specyfikacją PUESC.

Moduł handlowy został uzupełniony o możliwość obsługi kraju pochodzenia w deklaracji Intrastat dla wywozu i umożliwiono wypełnianie pola IDKontrahenta w pliku XML generowanym jako deklaracja Intrastat w przypadku, gdy kontrahentem jest osoba fizyczna (bez NIP). Pole będzie mieć wtedy wartość NATURAL_PERSON. W funkcjonalności płatności dokumentów handlowych zmieniono sposób ustalania sposobu zapłaty na korekcie dokumentu, uproszczono edycję płatnika w karcie kontrahenta oraz umożliwiono wybór ewidencji środków pieniężnych przy rejestrowaniu wpłaty jako zaliczki z poziomu dokumentu handlowego. 

W systemie enova365 dostosowano naliczanie oraz ograniczanie składki zdrowotnej do nowych przepisów obowiązujących od dnia 01.01.2022 r. Poza tym umożliwiano naliczenie ulgi dla klasy średniej, ulgi od podatku dla dużych rodzin, ulgi od podatku dla pracujących emerytów, ulgi od podatku dla powracających z zagranicy, zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 01.01.2022 r. W kartotece pracownika na zakładce “Dane podatkowe” dodano nowy parametr “Naliczaj ulgę podatkową dla klasy średniej”, domyślnie ustawiony na “TAK”, co oznacza, że standardowo na wypłacie będzie naliczana ulga dla klasy średniej, jeżeli przychód miesięczny pracownika będzie mieścił się w przedziale od 5701 zł do 11 141zł. Jeżeli pracownik złoży wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, należy parametr zaznaczyć na NIE. Dla wypłat naliczonych po 01.01.2022 r. do raportu dodaliśmy wiersz “Ulga klasa średnia” z wartością ulgi dla klasy średniej. Natomiast widoczność wiersza ze składką zdrowotną do odliczenia od zaliczki na podatek w wartości 7,75% została uzależniona od daty wypłaty i będzie wyświetlana dla wypłat naliczonych do dnia 31.12.2021 r. W pulpicie pracownika zmieniono sposób wyświetlania treści poświadczenia odbioru widocznego w Pulpicie pracownika podczas potwierdzania odbioru dokumentu.  

Pozostałe zmiany:

Zobacz też