fbpx

MCS we Wrocławiu

mcs we wrocławiu

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław powstało 1 lipca 2007 r. jako jednostka gminy Wrocław. Głównym zadaniem MCS-u jest krzewienie kultury  fizycznej wśród mieszkańców Wrocławia. Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, aby stworzyć wrocławianom jak najlepsze warunki do uprawiania sportu i rekreacji, udostępnia młodszym i starszym obiekty sportowe. Do dyspozycji mieszkańców Wrocławia są m.in.: Stadion Olimpijski, Pola Marsowe, Hala Sportowa „Parkowa”, Kąpielisko „Morskie Oko”, Skate Park „Legnicka”. 

Decyzja o zakupie i wdrożeniu systemu enova365 zbiegła się w czasie z połączeniem dwóch jednostek budżetowych Młodzieżowe Centrum Sportu i Wrocławski Tor Wyścigów Konnych. Głównym powodem wyboru systemu enova365 było:

mcs

Rozwiązanie

Poprzez wdrożenie systemu enova365 zostały sformalizowanie i ustandaryzowanie procesy biznesowe w takich obszarach jak: księgowość, środki trwałe, zarządzanie środkami pieniężnymi, kadry i płace, sprzedaż. Dodatkowym wsparciem dla powyższych modułów jest wdrożony dodatek „Jednostki budżetowe”, który w pełni zaspakaja potrzeby związane z klasyfikacją i raportowaniem budżetowym. Natomiast pracę działu kadr wspiera moduł dedykowany dla tej jednostki, który wspomaga automatyzację rejestrowania harmonogramów i czasu pracy.  Aktualnie w Młodzieżowym Centrum Sportu z systemu enova365 korzysta około 10 osób, głownie w działach księgowości oraz kadr i płac.

Rezultaty

Osiągnięte korzyści z implementacji system enova365 w Młodzieżowym Centrum Sportu we Wrocławiu to przede wszystkim szybsze i dokładniejsze raportowanie oraz eliminacja pracy ręcznej i podniesienie kultury organizacyjnej. Wprowadzone narzędzia zautomatyzowały ewidencję czasu pracy, uporządkowały gospodarkę składnikami majątku trwałego. Pracownicy mogą mieć pewność, że wynagrodzenie zostało obliczone prawidłowo. enova365 ułatwia tworzenie raportów budżetowych i zapewnia lepszą kontrola rozrachunków.

Zobacz też