Młodzieżowe Centrum Sportu

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław jest jednostką gminy Wrocław. Głównym zadaniem MCS-u jest krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Wrocławia.