Agencja Nieruchomości Rolnych

Archiwum Zakładowe Agencji Nieruchomości Rolnych OT we Wrocławiu przechowuje dokumentację własną oddziału, dokumentację po zlikwidowanych jednostkach państwowych gospodarstw rolnych i ogrodniczych, stacjach hodowli roślin, ośrodkach hodowli zarodowej z obszaru województwa dolnośląskiego oraz dokumentację po byłych jednostkach gospodarczych Zasobu.