Wdrażanie systemów ERP/CRM

Wdrażanie systemów informatycznych w firmie jest procesem bardzo złożonym. System ERP swoim zasięgiem obejmuje wiele procesów biznesowych, działów i pracowników. Ze względu na wiele potencjalnych zmian i wymaganych decyzji niezbędne jest doskonałe zaplanowanie realizacji i kontrola. W ramach wdrożenia realizujemy kompleksowe działania związane z konfiguracją i instalacją systemu. Etap wdrażania łączymy na życzenie klientów  z migracją danych z systemów dotychczas używanych, tak aby zachować stabilność i ciągłość pracy w firmie.