Migracja danych

Podczas realizacji prac wdrożeniowych nowego systemu informatycznego zwykle pojawia się potrzeba przeniesienia danych z używanego dotychczas programu. Szybka i sprawna migracja danych z wcześniej wykorzystywanych w firmie aplikacji daje możliwość zachowania ciągłości pracy i realizacji założonych celów. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz wiedza i umiejętności naszych specjalistów w migracji danych z różnych systemów zwiększają wielokrotnie powodzenie w takich przedsięwzięciach.

 

Migracja danych to jedno z najbardziej niedocenianych zadań i bardzo częsta przyczyna opóźnień w projektach. Zespoły wdrożeniowe najczęściej skupiają się wyłącznie na funkcjonalności nowych aplikacji, tymczasem to niewystarczająca jakość i spójność danych są przyczynami problemów w funkcjonowaniu systemów. Zagadnienie przenoszenia danych pojawia się przy wymianie każdego systemu IT i przy wielu projektach integracyjnych.

Proces przenoszenia danych najczęściej odbywa się w sposób następujący:

  • eksport danych do ustalonego formatu,
  • analiza i korekta danych,
  • import danych do nowego systemu,
  • testy spójności i poprawności danych.

W obliczu ciągłego rozwoju organizacji oraz wykorzystywanych przez nie systemów IT, migracje danych stają się niemal codziennością. W dużych, globalnych przedsiębiorstwach przeprowadza się średnio kilka takich projektów w ciągu roku. Migracja danych bywa niestety traktowana zbyt pobieżnie, co skutkuje zwiększonym ryzykiem projektów i zmniejszonym zaufaniem do informacji pochodzących z systemów IT. Przeprowadzenie dokładnej analizy danych na początku projektu, określenie spójnej strategii migracji danych, a następnie ciągłe monitorowanie jakości danych, pozwalają na dostarczenie wiarygodnych informacji. Jakość informacji przekłada się natomiast na jakość podejmowanych decyzji i rzeczywisty zwrot z inwestycji w systemy IT.

Nasze wieloletnie doświadczenie w przenoszeniu danych pomiędzy takimi programami jak Comarch Optima, enova, R2płatnik, Insert Gratyfikant, Insert Rewizor, Insert Subiekt, Sage Symfonia, Probit, Microsoft Dynamics AX pokazuje, że proces migracji daje wiele korzyści. Przyspiesza pracę, likwiduje możliwość popełnienia błędu przez człowieka, nie dopuszcza do zagubienia danych.