Integracja systemów

Poszczególne obszary działalności przedsiębiorstwa są wspomagane przez różnorodne systemy informatyczne, zwykle pochodzące od wielu dostawców. Stworzenie jednolitego środowiska informatycznego możliwe jest jedynie dzięki integracji oprogramowania i systemów. W ramach integracji scalamy systemy tak, aby mogły współdziałać i korzystać ze swoich zasobów.

 

Integracja to całokształt działań zmierzających do scalenia (spójności) rozwiązań informatycznych uzyskanych na zasadzie synergii. Celem integracji jest zbudowanie efektywnego i bezpiecznego systemu, który zapewni szybki dostęp oraz niezawodność, wydajność i kompletność informacji zarządczej.