enova365 Pracownicy Uczelni

Rozwiązanie dedykowane dla uczelni wyższych – obejmuje specyfikę rozliczeń kadrowo-płacowych dla nauczycieli akademickich

Rozwiązania dedykowane dla uczelni wyższych - ujmuję specyfikę rozliczeń kadrowo-płacowych dla nauczycieli akademickich.

 

W rozliczeniach kadrowo-płacowych nauczyciela nauczyciela akademickiego głównym źródłem prawa jest ustawa o szkolnictwie wyższym, a w drugiej kolejności Kodeks Pracy. Ze względu na specyfikę tych różnic powstała konieczność stworzenia modułu dedykowane dla tych instytucji.

 

 

 

 

 

Dodatkowe Tabele i zakładki dają możliwość prowadzenia odpowiedniej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia oraz kariery zawodowej, a także odnotowania rotacji stanowisk pracowników i pełnionych funkcji.Główne zalety to pełna ewidencja kadrowo-płacowa pracowników uczelni, rozliczanie wynagrodzeń pracowników uczelni, możliwość grupowania pracowników ( nauczyciele akademiccy, pozostali pracownicy uczelni) oraz ewidencjonowanie rotacji stanowisk (np. stanowisko rektora uczelni).