enova365 Pulpit Pracownika

Elektroniczny dostęp pracowników do własnych danych kadrowo-płacowych

enova365 Pulpit Pracownika to wygodne narzędzie samoobsługi pracowniczej. Umożliwia generowanie oraz zarządzanie wnioskami pracowniczymi i czasem pracy on-line z dowolnego miejsca o każdej porze, także z urządzeń mobilnych. Elektroniczny obieg dokumentów kadrowo-płacowych usprawnia komunikację na linii pracownik-kierownik-dział HR. Rozwiązanie przyśpiesza procesy związane z zarządzaniem personelem. Ogranicza papierowy obieg dokumentów i związane z tym komplikacje: ginięcie dokumentów, czekanie fizyczną obecność przełożonego, kolejki do działu HR. Każdy z pracowników może na bieżąco sprawdzić dostępny limit urlopowy, ma wgląd w dane kadrowe, oraz informacje dotyczące czasu pracy. Informacja o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku może zostać dostarczona mailem lub sms?em (wymagany Pulpit Kierownika). Dodatkowo aplikacja pozwala na udostępnienie danych płacowych, takich jak paski wypłat czy deklaracje PIT.

 

Rozwiązanie jest jak elektroniczne archiwum, przyspiesza realizację operacji kadrowych oraz zmniejsza liczbę papierowych dokumentów w obiegu. Dzięki zachowanym zasadom bezpieczeństwa i niskim kosztom dostępu jednostkowego aplikacji enova365 Pulpit Pracownika sprawia, że liczba użytkowników systemów kadrowych skutecznie rozszerza się na wszystkich pracowników firmy, skutecznie niwelując kolejki do działów HR.

 

Automatyzacja obiegu dokumentów kadrowych poprawia efektywność operacyjną i upraszcza zarządzanie zasobami ludzkimi. Przykładowo, obieg wniosku o zmianę danych adresowych czy też obieg wniosku urlopowego może odbywać się online ? od momentu złożenia wniosku do kierownika, aż po akceptację i zapis w kartotece pracownika w bazie kadrowej działu HR.